Menu

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาสินค้าตาม ความต้องการของผู้บริโภค

การค้าและการจัดซื้อในระดับสากล

เรื่องราว เกี่ยวกับ ดีซูพรีม

ดีซูพรีม เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัทดีที

ดีซูพรีม เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าและการจัดซื้อในประเทศไทย ได้มีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสินค้าล่าสุดและข่าวสารของบริษัทพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อมาที่เรา เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือการจัดซื้อและจัดหาสินค้าตามที่คุณต้องการ

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าที่ดีซูพรีมเชี่ยวชาญ

ดีซูพรีม เราพร้อมช่วยเหลือและให้การสนับสนุนลูกค้าของเรา

สินค้ากลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี

เราเป็นตัวแทนจัดซื้อที่มีความเชี่ยวชาญ ในสินค้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, อุปกรณ์ต่อพ่วง, อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ, สินค้าที่มีเทคโนโลยีทันสมัย

สินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม และ การพัฒนาแบรนด์

เราออกแบบและนำเข้าสินค้าสำหรับลูกค้า ซึ่งเป็นของขวัญพรีเมี่ยม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และพร้อมวางกลยุทธ์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของคุณ

สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย หรือ ร้านค้า

เรานำเข้าสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ หรือ อุปกรณ์ตกแต่งอาคารทุกชนิดทั้ง คอนโด, บ้าน หรือ ร้านค้า

สินค้าเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

เราพร้อมแสวงหาสินค้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์

การบริการที่ ดีซูพรีม มอบให้

รูปแบบการให้บริการของดีซูพรีม

เรามุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลักและยังให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์ การบริหารต้นทุน การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างรัดกุม เราพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดหาสินค้า จนกระทั่ง ส่งมอบสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

การยืนยัน